319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2207 3599 ต่อ 345 (คุณชฎารัตน์) และต่อ 330 (คุณวัชรินทร์)

โทรสาร: 0 2207 3572

888/29-32 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์: 0-2184-2728-32 (คุณลลิดา คุณพรสวรรค์ คุณรังสิมา) 

โทรสาร 0-2184-2733-34